พิธีมอบเสื้อช็อปและหมวกเซฟตี้นักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2566

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อช็อปและหมวกเซฟตี้นักศึกษาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความภาคภูมิใจแห่งวิชาชีพ สร้างแรงบันดาลใจแก่นักศึกษาใหม่ และเสริมสร้างกำลังใจก่อนออกฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ พร้อมทั้งได้มอบประกาศนียบัตรแก่อาจารย์และนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย รวมถึงนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมของภาควิชา ณ ห้อง 403 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 มหาวิทยาลัยสยาม

Loading