มหาวิทยาลัยสยามมอบอุปกรณ์การแพทย์สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564  ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม  ศ.คลินิก นพ.สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เข้ามอบอุปกรณ์การแพทย์ ได้แก่ อุปกรณ์ผลิต High Flow Oxygen จำนวน 2 เครื่อง  ตู้อบฆ่าเชื้ออุปกรณ์การแพทย์ด้วยแสง UV จำนวน 1 เครื่อง  ชุด PPE จำนวน 30 ชุด  และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ ขนาดความจุขวดละ ๔๕๐ มิลลิลิตร จำนวน 30 ขวด ให้แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยมี นพ.มณเฑียร เพ็งสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ให้การต้อนรับและรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าว เพื่อนำไปใช้สำหรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ต่อไป

 77 total views,  3 views today