ข่าวทั่วไป

May
05
Nov
27

งานทำบุญอาจารย์ใหญ่

วันที่  ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารชิโนรส วัดชิโนรสารามวรวิหาร วันทำบุญอาจารย์ใหญ่ วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม จัดพิธีทำบุญอาจารย์ใหญ่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อแสดงความเคารพและสำนึกในพระคุณของอาจารย์ใหญ่ผู้เสียสละร่างกายให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ณ อาคารชิโนรส วัดชิโนรสารามวรวิหาร ในการนี้ อธิการบดี ม.สยาม คณบดี อาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะแพทยศาสตร์ และญาติของอาจารย์ใหญ่ทุกท่านได้ให้เกียรติมาร่วมงาน – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL

ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ การ์ตูน 12 ตอน ของแพทยสภา

  ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ทั้ง 12 ตอน     – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 1 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 2 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 3 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 4 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 5 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 6 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 7 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 8 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 9 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 10 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 11 – – ด็อกเตอร์ซีรี่ส์ตอนที่ 12 –

DETAIL
Oct
29

งาน Open House ปี ๒๕๖๑

วันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค์ มักกะสัน ชั้น ๒ Open House ปี ๒๕๖๑ ภาพบรรยากาศงาน เปิดรั้วโรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ ๑๖ “SMST Open house 16th” จัดโดยสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ โดยในงาน มีกิจกรรมการแนะนำแนวทางการเตรียมตัวสอบแบบตัวต่อตัวจากนิสิตนักศึกษาแพทย์ การเล่าประสบการณ์ตรงของนิสิตนักศึกษาแพทย์, ทันตะ และเภสัชทั้งก่อนเข้าเรียน ขณะเรียน และเรียนจบ สรุปข้อมูลการรับสมัครเข้าเรียน และจุดเด่นในโรงเรียนแพทย์แต่ละสถาบัน จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ Airport rail link มักกะสัน คณะแพทย์ ม.สยามเป็น ๑ ใน ๒๒ สถาบันแพทยศาสตร์ที่เข้าร่วมจัดกิจกรรม – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL
Oct
12

ประชุมคณะกรรมการกสพท. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

วันที่  ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร ๑๙ ชั้น ๑๙ ประชุมคณะกรรมการกสพท. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐:๓๐-๑๕:๓๐ น. ณ ห้องประชุม Millennium ชั้น ๑๙ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๙ มหาวิทยาลัยสยาม – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL
Sep
25
Sep
21
Sep
06

สูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด

สูบบุหรี่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด คลิปวิดีโอให้ความรู้จาก สสส.
DETAIL
Aug
20

ประชุมผู้ปกครอง วันที่ 19 สิงหาคม 2561

วันที่  19 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยสยาม อาคาร 12 ชั้น 5 ประชุมผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม นำโดยผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่จัดงานประชุมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ประจำปีการศึกษา 2561 ในช่วงเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 6 และในช่วงบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2-6 การประชุมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปกครองของ นศพ.พบปะคณาจารย์, รับทราบปรัชญา พันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม, ทำความเข้าใจระบบการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ และรับทราบบทบาทของนักศึกษาแพทย์ ผู้ปกครอง และอาจารย์ในความร่วมมือสำหรับการเรียนในคณะแพทยศาสตร์ – ดูภาพถ่ายบรรยากาศรวมในงาน – ภาพทั้งหมด

DETAIL
Jul
16